Vi vil no foreta en oppgradering av Weather Display live.
Dette vil normalt ta et pr timer hvis alt går som det skal.