Da er vi ferdig med oppdateringen, litt fin justering igjen.