Blog Image

Blogg/Nyheter

Oppdatering ferdig

Siste nytt Posted on 04 Sep, 2012 16:54:00

Da er vi ferdig med oppdateringen, litt fin justering igjen.Tid for oppgradering av Live Weather

Siste nytt Posted on 04 Sep, 2012 12:35:02

Vi vil no foreta en oppgradering av Weather Display live.
Dette vil normalt ta et pr timer hvis alt går som det skal.