Weather Display har vært stabil etter at jeg fikk ordnet opp i wdlconfig, den viste ca 2 grader feil etter oppgradering.